เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขัน International Academic festival 2018 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
สรุปรายการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ ’60’
งานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559
งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัดสตูล วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559
DLS GAME 2016 กีฬาสีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559
โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559
ยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนประเทศอียิปต์ได้
กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559
แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 ม
อบรมภาษาอาหรับหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 7 “โดยสถาบันอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 26-29 มีนาคม 2559
โครงการปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล
เรียนภาษาบาซิลกับครูต่างชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนชุมนุมจิตอาสาได้เข้าร่วมช่วยเหลือชุมชนที่ถ้ำพญาบังสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ย่านซื่อ
แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัลนาชีดในนามตัวแทนจังหวัดสตูลได้ลำดับที่ 4 จากทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด12 ทีม
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ วันที่ 28 มกราคม 2559
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล @@วันครูสัมพันธ์@@ 16 มกราคม 2559
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2559 ที่ศูนย์เด็กเล็ก” ดารุศศอลีฮีน” ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
ศึกษาดูงานระบบการเงินของกองทุนออมทรัพย์สะพานโยง อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน
ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ กับ นายรุสดี สันง๊ะ
ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งาน จ.ภ.วิชาการ’58
ยินดีต้อนรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมลูกเสือ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ชุมนุมประดิษฐ์ ประดอย 19 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ชุมนุมอาหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
อบต.ย่านซื่อและอนามัยย่านซื่อ ได้จัดทีมงานผู้พิชิตยุงลาย มาทำการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
อมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู วันที่ 19 ตุลาคม 2558
อำลาอาจารย์อารีฟีน กลับบ้านยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 ตุลาคม 2558
อำลาอาจารย์อารีฟีน กลับบ้านยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 ตุลาคม 2558
การแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน จังหวัดสตูล วันที่ 21 กันยา่ยน 2558
กิจกรรมรวมพลังเยาวชน มุ่งพัฒนา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ก้าวสู่วรรณกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 16 กันยายน 2558
การแข่งขันกีฬา สพฐ ครั้งที่ 11 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2558
กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์ 3 ภาษา วันที่ 10 กันยายน 2558
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 3 กันยายน 2558
ชุมนุมศิลปะ 3 กันยายน 2558
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านย่านซื่อ วันที่ 3 กันยายน 2558
โครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน วันที่ 29 สิงหาคม 2558
แสดงความยินดีกับนักเีรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 27 สิงหาคม 2558
โครงการจิตอาสาในการดูแลประคับประคอมจิตใจชุมชนในเครือข่ายตำบลฉลุง ตามวิถีมุสลิม วันที่ 25 สิงหาคม 2558
อุ่นเครื่องฟุตซอล #เชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านไกล้เรือนเคียง ก่อนลงสนามจริง 24 สิงหาคม 2558
ส่งครูอิสมาแอนเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศสอุดีอารเบีย 19 สิงหาคม 2558
ทัศนศึกษานักเรียนชาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ 16 สิงหาคม 2558
ทัศนศึกษานักเรียนหญิง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่
อมรมการศึกษาของนักเรียนชั้นม.ปลาย 11 สิงหาคม 2558
เรียนภาษาจีน วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ชุมนุมแว่นขยาย 6 สิงหาคม 2558
ชุมนุมอาหาร วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ชุมนุมสร้างงานศิลป์ วันที่ 6 สิงหาคม 2558
มอบทุนการศึกษา
กิจกรรมทำการ์ดอวยพรวันแม่ the mom for alloh
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนฯ ประจำปี 2558
งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑
โครงการรอมฏอนที่รัก
เรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการเข้าค่ายมาวัดดะห์ ปีการศึกษา 2558
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one
โครงการรวมพลังเยาวชน รู้พิษภัยเหล้า หัวใจห่างไกลยาเสพติด
โครงการแนะแนวน้องเตรียมความพร้อมสู่มหาลัย ปี 2558
กิจกรรมลูกเสือ 13 พ.ย. 57
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านย่านซื่อ 13 พ.ย. 57
งานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสู่อาเซี่ยน ส่งเสริมนักเรียนสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนะศึกษา ของคณะครู ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซ๊ย
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพฐ. ครั้งที่ 16
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองที่ได้รับรางวัลเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด
กิจกรรมสุขอาสา ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมกีฬาสีชะส์บานเกมส์ 2014 กีฬาสีสร้างคนดี ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษางานวิทย์ฯ ณ มอ. หาดใหญ่
เข้าร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายในด้วยชุดการแสดง “ปันจักสีลัต” ณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน
กิจกรรมแข่่งขันตอบปัญหากฏหมาย “วันรพี 57″
กิจกรรมแจกทุนการศึกษาและกิจกรรมการมาอาฟซึ่งกันและกัน
ผลการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
การประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557
โครงการอบรม ส่งเสริมความรู้ การป้องกัน อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุ
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน ระดับอำเภอ จังหวัดสตูล
โครงการจับมือน้องสู่รั่ว “อูลูม” ปีการศึกษา 2557
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
ประกาศ การเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบแยกชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงาน จภ.วิชาการ 56
เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557
โครงการจัดสร้างสนามฟุตซอลเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติดไม่หลงผิดในส่งไม่ดี มีพลังร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรม”อูลูมก็อตทาเลนชั้นม.2 วันที่ 28 พ.ย. 56″
กีฬาปอเนาะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556
แสดงความยินดีครูต่างชาติคนใหม่
ศึกษาดูงาน ณ Sekolah Menengah Agama Nurul Islam ประเทศมาเลเซีย
ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา
โครงการสัปดาห์ศิลป์..สร้างงานศิลป์ ปีการศึกษา 2556
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเขียนแผนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยอ.วิสุจน์ มาลินี
โครงการ Big cleaning Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน ณ วันที่ 12 กันยายน 2556
ชะอ์บานเกมส์ SHABAN GAMES 1434 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ.จังหวัดกระบี่ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ทัศนศึกษา มหกรรมงานวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2556
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฏหมายอิสลาม 22 สิงหาคม 2556
งานชุมนุมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล
โครงการ “จับมือน้อง สู่รั้วดารุล”
โครงการรางวัล….แห่งความสำเร็จ
ขอแสดงความยินดีกับครูยะหริด ยุติกา ที่ได้รับรางวัลครู ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
ข้อสอบ O-Net
กิจกรรมชุมนุม อย.น้อย โรงเรียนดารุลอูลูม จ.สตูล
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวิชาการ จภ.วิชาการ 55
งานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ สานลำลึกเมาลิดินนาบี สู่เวทีประชาคมอาเซียน”
โครงการ “Big cleaning day” และโครงการ “เรารักษ์โลก  โลกรักษ์เรา” ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
การแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียนในงาน จ.ภ. วิชาการ 56
สัปดาห์ศิลป์ สร้างงานศิลป์
ดารุลอูลูม ก๊อตทาเลนท์ ของนักเรียนชั้นม.3
อบรม ICT เรื่อง “โปรเจคเตอร์…สื่อช่วยสอน”
กิจกรรมพัฒนานักเรียน
โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน กำหนดทัศนศึกษาในจ.กระบี่และจ.ภูเก็ต
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาภาวะผู้นำล่องสยามไข่มุกอันดามัน
โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่สงขลา
โครงการทัศนศึกษาสภาพาทัวร์
ศึกษาดูงานสภานักเรียน ที่จังหวัด ปัตตานี
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2
ร่วมกิจกรรม “มาอััฟ” ก่อนวันฮารีรายออิดิลอัฏฮา
โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมความดี ปี2
กิจกรรม”ก็อตทาเลน 20 ก.ย. 55″
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการ ICT กับการเรียนรู้ด้วย Google Ducument”
การประชุมสรุปผลและมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด”พิษภัยยาเสพติด
รอมฏอนที่รัก....จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดารุลอูลูมก๊อตทาเลนท์
การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 3 ปี 2555
ผลการประกวดการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ปี 2555
ชะอฺบานเกมส์ ปี 2555
กิจกรรมรับน้อง ปี2555
 เตรียมความพร้อมสู่รอมฎอน
โครงการคลีนิคอัลกรุอาน
โรงเรียนดารุลอูลูม
นักเรียนชาย โรงเรียนดารุลอูลูม ทำกิจกรรม ดะวะห์ตับลีค
นักเรียนหญิง มัธยมตอนต้น โรงเรียนดารุลอูลูม
นักเรียนหญิง มัธยมตอนปลาย โรงเรียนดารุลอูลูม
ศิษย์เก่า ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
Ramadan-Kareem
Ramadan
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขัน International Academic festival 2018 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
สรุปรายการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ ’60’
งานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559
งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัดสตูล วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559
DLS GAME 2016 กีฬาสีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559
โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559
ยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนประเทศอียิปต์ได้
กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559
แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 ม