ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
  ฮัจยีอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน  
ผู้รับใบอนุญาต
  นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   นายรุชดี หมัดหมัน  
ผู้จัดการโรงเรียน
  นางสุไรยา เนสาและ
บริหารงานบุคลากร