ติดต่อ

โรงเรียนดารุลอูลูม (ปอเนาะย่านซื่อ)
65 ม.4 ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 91160
Website : www.darululoom.ac.th
Email : info@darululoom.ac.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7473-5170
ฮัจยีอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน (ผู้รับใบอนุญาต) : 0-7479-5146
นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา (ผู้อำนวยการ) : 081-5415256
นายรุชดี หมัดหมัน (ผู้จัดการ) : 089-9791633

แผนที่ โรงเรียนดารุลอูลูม

ส่งข้อความ ติดต่อ เสนอแนะ