ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งดารุลอูลูม

18 มกราคม 2011

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมธินี  หลงหัน  ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กลอนสุภาพ  ในหัวข้อ “ความสามัคคี  ปรองดอง  สันติสุข  ทุกศาสนาในจังหวัดของฉัน”

เชิญคลิกชมบรรยากาศ…

(เพิ่มเติม…)

Share