ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูศาสนาดีเด่น 2554

18 มกราคม 2011

โรงเรียนดารุลอูลูม  ขอแสดงความยินดีกับครูอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา  ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูสุตรี  หมาดตาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี 2554  โดยได้รับเกียรติบัตรจากนายวินัย  ครุวรรณพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ท่ามกลางการชื่นชมยินดีจากครูในจังหวัดสตูล  ที่มาร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสตูล  ในวันอาทิตย์ที่  16  มกราคม  2554

(เพิ่มเติม…)

Share