ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสาและ พงหลง

19 มกราคม 2011

ขอแดงความยินดีกับครูสาและ  พงหลง  ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  (เพิ่มเติม…)

Share