เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลการแข่งขัน International Academic festival 2018 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

15 กุมภาพันธ์ 2018


#สรุปรายการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ ’60’ PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2017 วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลงานสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลงานศิลปหัตกรรม ประจำปี 2560

15 กุมภาพันธ์ 2018

 


การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

3 มกราคม 2018

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนชาย มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นายฮานีน สันนาหู
เบอร์ 2 นายธีรยุทร อุรามา
เบอร์ 3 นายอารัช แหละตี

ประธานนักเรียนหญิง มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นางสาวฟารีดา ไมมะหาด
เบอร์ 2 นางสาวฮาซานี หมาดปันจอร์
เบอร์ 3 นางสาววนิดา มันเละ
เบอร์ 4 นางสาวธนิตา หลงหลี


เชิญร่วมงานมหกรรมภาษาและวิชาการ DLS’60

24 พฤศจิกายน 2017


ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’59

27 มกราคม 2017

จภ 60


ขอแสดงความยินดีกับการประกวดมัลติมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

7 ธันวาคม 2016

 

16174967_1195731633808307_5187559224383954247_n

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมิเดีย  รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ ในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
๑. นายอารอฟัต พงศ์หลง
๒. นายฟาริก หลีเส็น
๓. นายบิหลั่น อุสนุน
นางสาวเจ๊ะมาดีนา กรมเมือง ครูผู้ควบคุม