โรงเรียนดารุลอูลูม มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิธีอิสลาม

13 พฤศจิกายน 2018

 


เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลการแข่งขัน International Academic festival 2018 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

15 กุมภาพันธ์ 2018


#สรุปรายการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ ’60’ PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2017 วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลงานสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018


สรุปผลงานศิลปหัตกรรม ประจำปี 2560

15 กุมภาพันธ์ 2018

 


การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

3 มกราคม 2018

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนชาย มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นายฮานีน สันนาหู
เบอร์ 2 นายธีรยุทร อุรามา
เบอร์ 3 นายอารัช แหละตี

ประธานนักเรียนหญิง มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นางสาวฟารีดา ไมมะหาด
เบอร์ 2 นางสาวฮาซานี หมาดปันจอร์
เบอร์ 3 นางสาววนิดา มันเละ
เบอร์ 4 นางสาวธนิตา หลงหลี


เชิญร่วมงานมหกรรมภาษาและวิชาการ DLS’60

24 พฤศจิกายน 2017


ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’59

27 มกราคม 2017

จภ 60