จุลสารโรงเรียน

รายการต่างๆ งานมหกรรมภาษาและวิชาการ ประจำปี 2560

 1. กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมภาษาและวิชาการ  โหลด
 2. คู่มือการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมภาษาและวิชาการ โหลด
 3. รายการแข่งขันงานมหกรรมภาษาและวิชาการ โหลด
 4. ตารางการแข่งขันงานมหกรรมภาษาและวิชาการ  โหลด
 5. ใบสมัครการแข่งขัน  โหลด
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน-มหกรรมภาษาและวิชาการ-DLS-60 แก้ไข  โหลด
 7. รายชื่อคณะกรรมการแข่งขันงานมหกรรมภาษาและวิชาการ-DLS โหลด

รายการเกณฑ์จบ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

 1. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/1 แผ่นที่ 1 โหลด
 2. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/1 แผ่นที่ 2 โหลด
 3. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/2 แผ่นที่ 1 โหลด
 4. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/2 แผ่นที่ 2 โหลด
 5. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/3 แผ่นที่ 1 โหลด
 6. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/3 แผ่นที่ 2 โหลด
 7. เกณฑ์จบ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.6/3 แผ่นที่ 3 โหลด