โครงการประชุมผู้ปกครอง

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ขี้น โดยมีวัตถุประสงค์เื่พื่อรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู ซึ่งหลังจากที่ประชุมใหญ่เสร็จ ก็ได้แยกย้ายผู้ปกครองนักเรียนของแต่ละห้องมารวมตัวกันในห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply