กำหนดการปฏิบัติงาน โรงเรียนดารุลอูลูม

กำหนดการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดารุลอูลูม

7 ตุลาคม 2554
– ครูประจำวิชาส่งเกรดให้ครูประจำชั้น
10 ตุลาคม 2554
– ครูประจำชั้นติดประกาศผลการเรียนให้นักเรียน
– ครูประจำชั้นรายงานผลการเรียนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนเป็น 0 และ ร
แก่ผู้อำนวยการ
– นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม (กรณีได้รับผลการเรียน 0)
– นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ (กรณีผลการเรียน ร)
– ครูผู้สอนรับตารางสอนซ่อมเสริม
11 – 14 ตุลาคม
– นักเรียนเรียนซ่อมเสริม(กรณีได้รับผลการเรียน 0) เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5
– สอบแก้ 0 และ แก้ ร (เฉพาะนักเรียน ม.6) และสอบปรับคะแนนเฉพาะ
นักเรียนชั้น ม.3 (กรณีคะแนนน้อยกว่า 25 คะแนน)
14 ตุลาคม 2554
– สอบแก้ 0 (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการเรียนซ่อมเสริม) และแก้ ร ของนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5
– ครูรับตารารงสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
23 ตุลาคม 2554 
– ประชุมครูเวลา 14.00 น.
24 ตุลาคม 2554 
– เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
– ครูส่งเค้าโครงการสอนในทุกรายวิชาที่สอน
– ครูรับแบบบันทึกหลังสอน
26 ตุลาคม 2554 
– ครูผู้สอนส่ง ปพ 5 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งหัวหน้าหมวด
28 ตุลาคม 2554  
– หัวหน้าหมวดส่ง ปพ 5 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งฝ่ายวัดผล
1 พฤศจิกายน 2554
– ครูประจำชั้นแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
– ครูส่งแผนการสอนรายคาบในรายวิชาที่สอนของสัปดาห์ที่ 1 และปดาห์ที่ 2 ของทุกรายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

One Response to “กำหนดการปฏิบัติงาน โรงเรียนดารุลอูลูม”

  1. บิซ พูดว่า:

    ได้ข่าวมาว่าครูทีนี่บวกคะเเนนเด็กนักเรียนผิดบ่อยนะครับ
    ขอให้ปรับปรุงด้วย

Leave a Reply