นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูมรับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา


นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูม รับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สายสามัญ สังกัด สช.

เมื่อวันที่17  กันยายน 2554 นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูม (ในฐานะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล ) รับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลค่า 2 ล้านบาทให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สายสามัญ สังกัด สช. โรงเรียนเฉพาะกิจในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนปอเนาะ)  จำนวน 50 ศูนย์  จาก นางพรพรรณ ไวทยางกูร  (ที่ 4 จากขวา)  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมเข้าประชุมชี้แจงการขยายผลการอบรมครูในโรงเรียนเฉพาะกิจในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารศูนย์การอบรมต่างๆ ได้รับทราบและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง  ณ ห้องประชุมบุศราคัม  ชั้น 32  โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

 

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

One Response to “นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูมรับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา”

  1. บิซ พูดว่า:

    หวังเป็นอยางยิ่งว่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    ที่ได้รับมานักเรียนจะได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับ

Leave a Reply