โครงการของ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหญิง ม.3 และ ม.6

               ศอ. บต. ได้จัดโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ได้จัดอบรมนักเรียนหญิงโรงเรียนดารุลอูลูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply