โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

แบบทดสอบก่อนเข้าสู่การอบรม (คลิกที่นี้)

ตรวจคะแนนแบบทดสอบ (คลิกที่นี้)

แบบประเมินความพึ่งพอใจของการอบรม (คลิกที่นี้)

dinglogo1

 

Share

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply