นักเรียนชุมนุมจิตอาสาได้เข้าร่วมช่วยเหลือชุมชนที่ถ้ำพญาบังสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ย่านซื่อ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply