แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัลนาชีดในนามตัวแทนจังหวัดสตูลได้ลำดับที่ 4 จากทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด12 ทีม


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook:
แสดงความคิดเห็นด้วยระบบ แบบปกติ:

Leave a Reply