โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

31 ตุลาคม 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนำเสนอ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

แบบทดสอบก่อนเข้าสู่การอบรม (คลิกที่นี้)

ตรวจคะแนนแบบทดสอบ (คลิกที่นี้)

แบบประเมินความพึ่งพอใจของการอบรม (คลิกที่นี้)

dinglogo1

 

Share