โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13346624_1404811996203069_8452752892302144326_n

(เพิ่มเติม…)

Share

ยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุนประเทศอียิปต์ได้

19 มิถุนายน 2016

azhar

Share

กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13138889_1382049635145972_7255917760702628318_n

Share

แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58

19 มิถุนายน 2016

13012754_1365190133498589_7058272788454783277_n

Share

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ปัญหาสารเสพติด

(เพิ่มเติม…)

Share

อบรมภาษาอาหรับหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 7 “โดยสถาบันอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 26-29 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

อบรมอาหรับ

Share

โครงการปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

12105803_968387676542705_3715036700278343097_n

Share

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

เรียนภาษาบาซิลกับครูต่างชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

19 มิถุนายน 2016

ภาษาบาซิล

Share

นักเรียนชุมนุมจิตอาสาได้เข้าร่วมช่วยเหลือชุมชนที่ถ้ำพญาบังสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ย่านซื่อ

19 มิถุนายน 2016

จิตอาสาอบตย่านซื่อ

Share