กิจกรรมลูกเสือ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ลูกเสือ 19-11-58            กิจกรรมลูกเสือ ประจำสัปดาห์นี้มีการทำกิจกรรมหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ใผ่ โดยมีการให้นักเรียนศึกษาวิธีการหุงข้าวในแต่ละหมวดหมู่ และในหมู่แต่ละหมู่จะต้องทำการจัดหาไม้ฝืนมาทำการหุงข้าวเอง ช่วยให้นักเรียนได้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน

 

Share

ชุมนุมประดิษฐ์ ประดอย 19 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ประดิษฐ์19-11-58

Share

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

บำเพ็ญ 19-11-58

Share

ชุมนุมอาหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ชุมนุมอาหาร 19-11-58          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรม ชุมนุมอาหาร โดยมีการทำสุกี้ขึ้น ซึ่งทำให้นักเีรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำอาหารที่ถูกวิธี และสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ

 

Share

อบต.ย่านซื่อและอนามัยย่านซื่อ ได้จัดทีมงานผู้พิชิตยุงลาย มาทำการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ฉีดยุงลาย

Share

อมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู วันที่ 19 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อบรมครูมืออาชีพ          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู” จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีครูจากหลายโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูสอนตาดีกา หรือคณะครูที่สอนตามโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

อำลาอาจารย์อารีฟีน กลับบ้านยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อารีฟีน

Share

การแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน จังหวัดสตูล วันที่ 21 กันยา่ยน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

กีฬาเปตอง            ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้ส่งนักเรียนเข้ารับการแข่งขันกีฬาเปตอง ในระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้คว้ารางวัลมา 2 ถ้วย คือ ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และทีมหญิง ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 

Share

กิจกรรมรวมพลังเยาวชน มุ่งพัฒนา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ก้าวสู่วรรณกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 16 กันยายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

กิจกรรมรวมพลังเยาวชน                 วันที่ 16 กันยายน 2558 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชน มุ่งพัฒนา การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ก้าวสู่วรรณกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน โดยได้อบรมนักเรียนในกลุ่มแกนนำโรงเรียน ในเรื่องของทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(เพิ่มเติม…)

Share

แข่งขันกีฬา สพฐ ครั้งที่ 11 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

แข่งขันกีฬา สพฐ 58        การแข่งขันกีฬา สพฐ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับรางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และกีฬาเซปัตตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จังหวัดสตูล โดยจัดขึ้น ณ วันที่ 9-13 กันยายน 2558

 

Share