โครงการรอมฏอนที่รัก

9 มิถุนายน 2015

รอมฏอนที่รัก11

โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรม “รอมฏอนที่รัก…อัลกรุอาน…ธรรมนูญของชีวิต” ขึ้นในวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน ปี 2558 โดยกิจกรรมจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับคุณค่าของเดือนรอมฏอน และการอ่านอัลกรุอาน และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีมารยาทดี ด้วย

 

Share

เรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

9 มิถุนายน 2015

กระทรวงพลังงาน               ในวันพุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน ปี 2558 สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

 

Share

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

9 มิถุนายน 2015

ประชุมผู้ปกครอง                       โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าภายใต้หัวข้อโครงการ ” Meeting school “ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวัน ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน ปี 2558

Share

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

9 มิถุนายน 2015

วันมอบตัวนักเรียน

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดขึ้นในวัน พุธ ที่ 15 เมษายน 2558

 

Share