เข้าร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายในด้วยชุดการแสดง “ปันจักสีลัต” ณ โรงเรียนดารุลฟุรกอน

8 สิงหาคม 2014

ปันจักสีลัต

ในวันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนดารุลอูลุมได้รับเชิญร่วมจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยใช้ชุดการแสดง “ปันจักสีลัต” ณ โรงเรียนฟุรกอนวิทยา

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมแข่่งขันตอบปัญหากฏหมาย “วันรพี 57”

8 สิงหาคม 2014

แข่งขันตอบปัญหากฏหมาย

Share

กิจกรรมแจกทุนการศึกษาและกิจกรรมการมาอาฟซึ่งกันและกัน

8 สิงหาคม 2014

แจกทุนการศึกษา

              ในวันพฤหัสบดี ที่  24 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมแจกทุนการศึกษา และกิจกรรมการมาอาฟซื่งกันและกัน ก่อนวันฮารีรายออิดิลฟิตรี 1435 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทำการขอมาอาฟซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนนักเรียน และบรรดาครูทั้งหลายในโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

(เพิ่มเติม…)

Share