เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557

3 กุมภาพันธ์ 2014

เปิดเวทีสู่อาเซียน

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557  โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดนิทรรศการงานวิชาการในหัวข้อ “เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดเวทีสู่ประชาคมอาเซี่ยน” ประจำปีการศึกษา 2556

Share