กิจกรรม”อูลูมก็อตทาเลนชั้นม.4 วันที่ 29 พ.ย. 55″

13 ธันวาคม 2012

                                            ในวัน พฤหัสบดี ที่่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “อูลูมก๊อตทาเลนท์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งนักเีรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสามารถกันอย่างล้นหลาย กิจกรรมครั้งนี้นับว่าสนุกเป็นอย่างยิ่ง

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน กำหนดทัศนศึกษาในจ.กระบี่และจ.ภูเก็ต

13 ธันวาคม 2012

                                               ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดโครงการสัปดาห์ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีชื่อว่า “โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน” กำหนดทัศนศึกษาในจ.กระบี่และจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3-5 ธันวาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน มีครูรับผิดชอบ 10 คน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการทัศนศึกษาพัฒนาภาวะผู้นำล่องสยามไข่มุกอันดามัน

12 ธันวาคม 2012

                                                  โครงการทัศนศึกษา “พัฒนาภาวะผู้นำล่องสยามไข่มุกอันดามัน” กำหนดทัศนศึกษา ณ เกาะหลีเป๊ะ ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ คน มีครูผู้รับผิดชอบ 5 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นอกสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่สงขลา

12 ธันวาคม 2012

 

 

 

 

 

 

โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์สู่สงขลา กำหนดทัศนศึกษา ณ จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 โดยโครงการทัศนศึกษานักเรียนผู้ชายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 64  คน มีครูรับผิดชอบ 5 คน  และนักเรียนผู้หญิง ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 188 มีครูรับผิดชอบ 9 คน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการทัศนศึกษาสภาพาทัวร์

12 ธันวาคม 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดโครงการสัปดาห์ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งมีชื่อว่า “โครงการทัศนศึกษาสภาพาทัวร์” กำหนดทัศนศึกษา ณ จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน มีครูรับผิดชอบ 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นอกสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

(เพิ่มเติม…)

Share

ศึกษาดูงานสภานักเรียน ที่จังหวัด ปัตตานี

11 ธันวาคม 2012

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดนำนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนชายไปศึกษาดูงานสภานักเรียนของโรงเรียนบำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี และร่วมฟังการเสวนาจากคณะอาจารย์ที่่ วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานี จากนั้นก็พานักเีรียนเยื่ยมชมมัสยิดกรือแซะ จ.ปัตตานี บรรยากาศเ็ต็มไปด้วยความสนุกสนาน

(เพิ่มเติม…)

Share

ศึกษาดูงานสภานักเรียน จ.ปัตตานี

11 ธันวาคม 2012

                                                ในวันจันทร์ ที่ 27 เืดือน มิถุนายน ปี 2555 ครูได้พานักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภานักเรียนของโรงเรียนบำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี และฟังการเสวนา ที่ วิทยาลัยอิสลามอิสลาม ณ มอ.ปัตตานี นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง เชิญชมภาพบรรยากาศได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share