โครงการประชุมผู้ปกครอง

16 พฤศจิกายน 2012

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ขี้น โดยมีวัตถุประสงค์เื่พื่อรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู ซึ่งหลังจากที่ประชุมใหญ่เสร็จ ก็ได้แยกย้ายผู้ปกครองนักเรียนของแต่ละห้องมารวมตัวกันในห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

(เพิ่มเติม…)

Share

สังสรรค์ เพื่อนครูรั้วอูลูม ณ อันดามันบุฟเฟต์ ปี 2555

16 พฤศจิกายน 2012
Share

ร่วมกิจกรรม “มาอััฟ” ก่อนวันฮารีรายออิดิลอัฏฮา

16 พฤศจิกายน 2012
Share