โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมความดี ปี2

25 กันยายน 2012
Share

กิจกรรม”ก็อตทาเลน 20 ก.ย. 55″

25 กันยายน 2012
Share

กิจกรรมศาสนา “ดารุล”

25 กันยายน 2012
Share

โครงการละศิลอด

25 กันยายน 2012
Share

โครงการมอบทุนการศึกษา

25 กันยายน 2012
Share

โครงการดะวะฮ์

25 กันยายน 2012
Share

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การบูรณาการ ICT กับการเรียนรู้ด้วย Google Ducument”

11 กันยายน 2012

          โรงเรียนดารุลอูลูมได้เข้าร่วมการอบรม “การบูรณาการ ICT กับการเรียนด้วย Google Documents” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ศูนย์การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน จังหวัดสตูล โดย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูลเป็นผู้จัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ตามแผนการดำเนินงานของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554

 

 

 

 

 

Share

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโควตาของม.วลัยลักษณ์

11 กันยายน 2012

“โรงเรียนดารุลอูลูม” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโควตาของม.วลัยลักษณ์ได้ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวรอซียา  และตี          สอบได้      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2. นางสาวอุษา     โต๊ะขวัญ      สอบได้      สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3. นางสาวซารีนา  มะอาลา      สอบได้      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

4. นางสาวยุวดี      หมัดยุโส๊ป  สอบได้      สาขาวิชารัฐศาสตร์

ขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานความสำเร็จตลอดไป อามีน ^_^

Share