การประชุมสรุปผลและมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด”พิษภัยยาเสพติด”

7 สิงหาคม 2012

                                   ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูลูมได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลและมอบรางวัล การประกวดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด เรื่อง “พิษภัยยาเสพติด” ในโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  ปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๘ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เวลา 13.30 น ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)  ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖

Share

รอมฏอนที่รัก….จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง

3 สิงหาคม 2012

                           ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดงานรอมฏอน ภายใต้ชื่อ  “รอมฏอน ที่รัก…จุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถการอ่านอัลกรุอาน การวาดภาพเกี่ยวกับเดือนรอมฏอนสำหรับนักเรียนม.ต้น และการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเดือนรอมฏอนสำหรับนักเรียนม.ปลาย  โดยการจัดงานในครั้งนี้นักเรียนชาวดารุลอูลูมได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างดี

Share