โครงการทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2012

    ในวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2555  โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดโครงการทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยนำนักเรียนผู้หญิง จำนวน 50 คน  นักเรียนผู้ชาย จำนวน 50 คน และมีครูผู้ควบคุม จำนวน 10 ท่าน  โครงการทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่

(เพิ่มเติม…)

Share

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

27 กุมภาพันธ์ 2012

วันที่ 20-21  กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเสดยูสุข  เอสเอ  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และ คุณไซหนับ เอสเอ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ จากสบย.12 ในการอบรมครั้งนี้โรงเรียนดารุลอูลูมได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ท่าน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการอบรม“พัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการสอนสู่อาเซียน”

17 กุมภาพันธ์ 2012

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมถาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูมได้ส่งครูเข้าอบรม พัฒนาศักยภาพครูด้านเทคนิคการสอนสู่อาเซียน” จำนวน 10 คน  จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมกับ สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ( พ.ว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสตูล

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการ “เปิดโลกวิชาการสืบสานภูมิสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

16 กุมภาพันธ์ 2012

ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์255 ที่ผ่านมา โรงเรียนดารุลอูลูมจัดงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ “เปิดโลกวิชาการสืบสานภูมิสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีนายดาลัน นุ่งอาหลี ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  มีนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธิตการเตาวัฟใบตุลเลาะฮฺ

(เพิ่มเติม…)

Share