เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

31 มกราคม 2012

     เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 16 ขึ้น ทางโรงเรียนดารุลอูลูมได้นำนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 30 คนพร้อมด้วยฝ่ายแนะแนวอีก 1 ท่าน ที่ไปร่วมนิทรรศการในครั้งนี้.

(เพิ่มเติม…)

Share

มหกรรมวิชาการ “ เปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม”

30 มกราคม 2012

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้จัดมหกรรมงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ  “ เปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม” โรงเรียนดารุลอูลูมได้ไปออกบูทจัดนิทรรศการ ภายในบูท มีเรื่องเล่าจากท่านศาสดา และโชว์ผลงานนักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาและกิจกรรมอื่น

(เพิ่มเติม…)

Share

งานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

30 มกราคม 2012

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 (จภ.วิชาการ) ทั้งนี้โรงเรียนดารุลอูลูมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการครั้งนี้ จำนวน 25 คน 25 รายการและมีนักเรียนได้รับรางวัลจากงานวิชาการครั้งนี้ทั้งหมด 9 ประเภทการแข่งขัน แยกเป็นรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 4 รางวัล และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 4 รางวัล

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.6 (Bye Bye Seniar)

30 มกราคม 2012

    ในวันพุธที่ 4 มกราคมที่และวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 ผ่านมา สภานักเรียนฝ่ายชายและสภานักเรียนฝ่ายหญิงได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์อำลารุ่นพี่ ม.6 (Bye Bye Seniar) โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เน้นความสัมพันธ์และสร้างความประทับใจในทุกๆกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันมาในรั้วดารุลอูลูมแห่งนี้ 

(เพิ่มเติม…)

Share

งานวิชาการ“ เปิดโลกวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

30 มกราคม 2012

     ในวันที่ 1-2 มกราคมที่จะถึงนี้ โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ “เปิดโลกวิชาการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะทางวิชาการ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และการจัดนิทรรศการ การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  ท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาชมกิจกรรมดังกล่าวได้ ในวันที่ 1 -2 ม.ค. 55 นี้.

Share

กิจกรรมอำลารุ่นพี่

30 มกราคม 2012
Share