กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

30 ธันวาคม 2011

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการคลีนิคอัลกรุอาน

30 ธันวาคม 2011

 

    โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการคลินิก อัลกรุอานขึ้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ขาดทักษะในการอ่านอัลกรุอานที่ถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านอัลกรุอ่านให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในการอ่านอัลกรุอานให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และสอดคล้องกับวิศัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมทักษะการอ่านอัลกรุอานให้กับนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบกีรออาตี สอนโดยครูผู้สอนที่จบหลักสูตรกีรออาตี โดยมีครูอาฏีย๊ะ ปังเต๊ะ ครูนูรอัยนี หวังบู่ ครูมะหะหมัดตายาดีน อาเล็ม และครูยะหริด  ยุติกา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
Share

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในรอบที่ 1 ปี 2554

19 ธันวาคม 2011

เสี้ยวหนึ่งของความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2554

(เพิ่มเติม…)

Share

โคงการ OSOF (One Student One Friend)

8 ธันวาคม 2011

ในวันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 โรงเรียนดารุลอูลูมได้มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ OSOF ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่สละเวลา และทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน (เพิ่มเติม…)

Share