กิจกรรม big cleaning day

28 พฤศจิกายน 2011

เมื่อวันที่ 25 พฤษจิกายน 2554 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัด กิจกรรม “Big Cleaning Day ” เพื่อต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. 1433 โดยมีครูนัฐดนัย อาดำ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนมุสลิมต้านยาเสพติด “

28 พฤศจิกายน 2011


เมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้เข่าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม ต้ายภัยยาเสพติด จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรม(บ้านคลองช้าง)จังหวัดสตูล โดยทางโรงเรียนนำนักเรียนชายจำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ เชิญชมบรรยากาศ

(เพิ่มเติม…)

Share

บรรยากาศวันฮารีรายออิดิ้ลอัฏฮา

23 พฤศจิกายน 2011

และแล้ววันแห่งความรอคอยของชาวมุสลิมก็มาถึงอีกครั้งนั่นก็คือวันอีด ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมต้อนรับวันฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา

4 พฤศจิกายน 2011

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ 2554 ได้มีการจัดกิจกรรมตัอนรับวันฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา (เพิ่มเติม…)

Share