กิจกรรมต้อนรับฮารีรายออีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1432

24 สิงหาคม 2011

             โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับฮารีรายอ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะต้อนรับวันฮารีรายอที่กำลังจะมาถึง…และเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและคณะครู และได้จักกิจกรรมให้นักเรียนได้ขออภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นทั้งทางฝั่งผู้ชายและผู้หญิง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำการปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2554 เพื่อที่จะใช้เวลาว่างในช่วงโรงเรียนปิดทำการเอี๊ยะตีกัฟ เราเลยประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

(เพิ่มเติม…)

Share

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยพานักเรียนม.6 ไปทัศนศึกษา

19 สิงหาคม 2011

              การนำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 54 คน  ไปเยี่ยมชมงานตลาดนัดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

(เพิ่มเติม…)

Share

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดารุลอูลูม ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

18 สิงหาคม 2011

 

            ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดารุลอูลูมได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำเดือน ทุกเดือนตลอดปีการศึกษา 2554

Share

บาบาฮัจญีอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน ได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุ

18 สิงหาคม 2011

                    บาบาของเราได้รับเกียรติให้จัดรายการวิทยุในเดือนรอมฎอน บาบาฮัจญีอับดุลลาตีฟ หมัดหมัน ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูลได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุรอมฏอนในวันที่  6,13,17,21,25,29 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการศาสนาและตอบปัญหาศาสนาแก่บุคคลทั่วไปใครสนใจสามารถติดตามฟังได้

Share

นักเรียนผู้ชายร่วมทำอาหาร(ตออาม) เพื่อการละศีลอดร่วมกัน

18 สิงหาคม 2011

            ตลอดเดือนรอมฏอนซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่ง ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการละศีลอดร่วมกันของนักเรียนหอพักผู้ชาย โดยทางโรงเรียนได้สมทบงบประมาณการจัดทำอาหารให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นของชาวหอพักดารุล พร้อมทั้งสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอีกด้วย

Share

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน

11 สิงหาคม 2011

ขอแสดงความยินดีกับ นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูมที่ไดัรับรางวัลพระราชทานผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น

Share

ชะฮฺบานเกมส์ ปีการศึกษา 2554

9 สิงหาคม 2011

           เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2554 นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์  นายอำเภอควนโดน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา ชะบานเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2554

(เพิ่มเติม…)

Share

โรงเรียนดารุลอูลูมสร้างอาคารเรียนใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

9 สิงหาคม 2011

              โรงเรียนดารุลอูลูม ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อรองรับนักเรียนที่เพื่มขึ้น เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่เพิ่มจำนวนขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นมา และคาดว่าอาคารเรียนหลังใหม่ของเราจะเสร็จภายในอีกไม่ช้านี้

(เพิ่มเติม…)

Share

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนและได้รับรางวัลเหรียญทอง

9 สิงหาคม 2011

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

(เพิ่มเติม…)

Share

เยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ สุสานสุลตานสุลัยมานชาห์

2 สิงหาคม 2011

             เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลอูลูม นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ สุสานสุลตานสุลัยมานชาห์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม…)

Share