โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับวาทภัยจากลมพายุเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

16 มิถุนายน 2011

            เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับวาทภัยจากลมพายุ ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย

(เพิ่มเติม…)

Share