งานมหกรรมวันการศึกษา เอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้ องค์ราชัน ๒๕๕๔

16 กุมภาพันธ์ 2011

นายอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูม ในฐานะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมวันการศึกษา เอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้ องค์ราชัน ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จากประธานเปิดงาน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนายดาลัน  นุงอาหลี และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล ณ บูทของสมาคมฯในงานดังกล่าว

(เพิ่มเติม…)

Share

เปิดโลกทัศน์สู่ UUM

14 กุมภาพันธ์ 2011

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซียเพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา  และหาประสบการณ์ใหมุๆ ณ ต่างแดนโดยไดรับการต้อนรับจากเจ้าหน่าที่และศิษย์เก่า  อย่างอบอุ่น

(เพิ่มเติม…)

Share

สภาฯ พาทัวร์ ล่องอันดามัน

14 กุมภาพันธ์ 2011

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สภาฯ พาทัวร์ ล่องอันดามัน ดูความมหัศจรรย์ของท้องทะเลไทย ศึกษาชีวิตสัตว์ใต้ทะเล ซึ่งดำเนินโครงการโดยสภานักเรียนชายของโรงเรียนดารุลอูลูม

(เพิ่มเติม…)

Share