งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิมสตูล

27 มกราคม 2011

เมื่อวันที่  22-23 มกราคม  2554  ไดมีการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิมสตูล  ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล  โดยมีการจัดการแข่งทักษะทางด้านวิชาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  และศูนย์การศึกษาตาดีกา  และการจัดงานอื่นๆ  อีกมากมาย

(เพิ่มเติม…)

Share

งานเปิดโลกวิชาการ เปิดตลาดกิจกรรม ปี 53

26 มกราคม 2011

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2554 ทางโรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรม”งานเปิดโลกวิชาการ เปิดตลาดกิจกรรม” ได้มีการแข่งขันทักษะทางด่านวิชาการ  การแจกทุนการศึกษานัเรียนเรียนดีมีจิตสาธารณะ  จำนวน  30  ทุน  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีการแสดงละครสะท้อนสังคมจากนักเรียน  ซึ่งในการงานนี้มีการวีดีโอลิงค์  จากศิษย์เก่า  ที่กำลังศึกษา  ณ  กรุงไคโร  ประเทศอียิป  และมีศิษย์เก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบปะกับนักเรียน  “บรรยาการกาศเป็นอย่างไร  เชิญ click  ได้เลย

(เพิ่มเติม…)

Share

ครูและนักเรียน ร.ร.ดารุลอูลูมขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ ร.ร.ดารุลอูลูม

19 มกราคม 2011

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลอูลูม  ที่ได้รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารดีเด่น  โรงเรียนขนาดกลาง  ประจำปี พ.ศ. 2553

Share

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสาและ พงหลง

19 มกราคม 2011

ขอแดงความยินดีกับครูสาและ  พงหลง  ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  (เพิ่มเติม…)

Share

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งดารุลอูลูม

18 มกราคม 2011

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมธินี  หลงหัน  ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กลอนสุภาพ  ในหัวข้อ “ความสามัคคี  ปรองดอง  สันติสุข  ทุกศาสนาในจังหวัดของฉัน”

เชิญคลิกชมบรรยากาศ…

(เพิ่มเติม…)

Share

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูศาสนาดีเด่น 2554

18 มกราคม 2011

โรงเรียนดารุลอูลูม  ขอแสดงความยินดีกับครูอับดุลเลาะ  ปังแลมาปุเลา  ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และครูสุตรี  หมาดตาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี 2554  โดยได้รับเกียรติบัตรจากนายวินัย  ครุวรรณพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ท่ามกลางการชื่นชมยินดีจากครูในจังหวัดสตูล  ที่มาร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสตูล  ในวันอาทิตย์ที่  16  มกราคม  2554

(เพิ่มเติม…)

Share

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

17 มกราคม 2011

คณะครูโรงเรียนดารุลอูลูมร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดดารุศศอลิอีน ย่านซื่อ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

(เพิ่มเติม…)

Share

บรรยากาศน้ำท่วม

17 มกราคม 2011

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 ได้เกิดนำท่วมที่โรงเรียนดารุลอูลูม

(เพิ่มเติม…)

Share