ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60

Share

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ปัญหาสารเสพติด

(เพิ่มเติม…)

Share

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

นักเรียนชุมนุมจิตอาสาได้เข้าร่วมช่วยเหลือชุมชนที่ถ้ำพญาบังสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ย่านซื่อ

19 มิถุนายน 2016

จิตอาสาอบตย่านซื่อ

Share

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ วันที่ 28 มกราคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ลูกเสือเดินทางไกล

Share

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล @@วันครูสัมพันธ์@@ 16 มกราคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ฟุตซอลวันครู

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล @@วันครูสัมพันธ์@@ ร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล เนื่องในวันครู ซึ่งจัดขึ้น ณ วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2559

Share

อำลาอาจารย์อารีฟีน กลับบ้านยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อารีฟีน

Share

โครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำปีการศึกษา 2558

18 พฤศจิกายน 2015

 

ฝึกสอนตาดีกา              โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการฝึกสอนนักเรียนตาดีกา ประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ ของแต่ละมัสยิด โดยได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูประจำศูนย์ตาดีกาต่างๆ

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านย่านซื่อ 13 พ.ย. 57

16 ธันวาคม 2014

บำเพ็ญ

Share

กิจกรรมสุขอาสา ปีการศึกษา 2557

5 กันยายน 2014

กิจกรรมสุขอาสา

โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมสุขอาสา เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยจะเน้นในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ ขยับแข้งขา ออกกำลัง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างรอยยิ้ม  โดยทางโรงเรียนไ้ด้นำนักเรียนทั้งชายและหญิงเดินรณรงค์เก็บขยะรอบหมู่บ้านบริเวณโรงเรียน

(เพิ่มเติม…)

Share