นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

ยินดีต้อนรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

22 มกราคม 2016

1511_1287719101245693_6933225432913181524_n

Share

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 3 กันยายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

นอกห้องเรียน

Share

แสดงความยินดีกับนักเีรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 27 สิงหาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2015

ต่างประเทศ                  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้แสดงความยินดีกับการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักเรียนดังต่อไปนี้
1. นายอัซลันชา มาลาสา
2. นายอัสรี    เพชรมณี
3. นายนายิบ   สลีมีน
4. นางสาวบุชรอ  อภิชาติ
5. นางสาวนุสบา  ไมมะหาด
6. นางสาวกัลโซล  สิงสาโร
7. นางสาวฮาซูน่า   สันโด

 

Share

ส่งครูอิสมาแอนเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศสอุดีอารเบีย 19 สิงหาคม 2558

9 พฤศจิกายน 2015

11889501_1189363741081230_8013549804435627010_n    อัลฮัมดูลิลละ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ครูอิสมาแอล ดาเจะ ซึ่งเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นม.6 ได้เดินทางไปแสวงบุญที่ซาอุดีอาราเบีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไ้ด้ไปส่ง ขอให้อัลลอฮทรงประทานความปลอดภัยในการเดินทาง/สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง/ และฮัจย์ที่ถูกตอบรับ อามีน#dls family## — @ สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

 

Share

ทัศนศึกษานักเรียนชาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่

9 พฤศจิกายน 2015

 

งานวิทย์         กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชายได้จัดทำขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ และเที่ยวชมงานวิืทย์ ณ มอ. หาดใหญ่

 

Share

ทัศนศึกษานักเรียนหญิง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่

9 พฤศจิกายน 2015

งานวิทย์หญิง                        กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนหญิง โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และเที่ยวงานวิทย์ มอ. หาดใหญ่ื โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

Share

กิจกรรมทัศนะศึกษา ของคณะครู ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซ๊ย

14 พฤศจิกายน 2014

เกาะลังกาวี

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับคณะครู ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้คณะครูได้ศึกษาดูงานจากนอกสถานที่  โดยการไปทัศนะศึกษา ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

Share

กิจกรรมทัศนศึกษางานวิทย์ฯ ณ มอ. หาดใหญ่

5 กันยายน 2014

 

งานวิทย์

กิจกรรมทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ ณ มอ.หาดใหญ่ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นในทุกๆที เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานจากนอกสถานที่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมแยกไปทัศนศึกษาระหว่างนักเรียนชาย – หญิง โดยนักเรียนชายไป วันที่ 18 สิงหาคม 2557 และนักเรียนหญิง วันที่ 19 สิงหาคม 2557

(เพิ่มเติม…)

Share

ศึกษาดูงาน ณ Sekolah Menengah Agama Nurul Islam ประเทศมาเลเซีย

23 ธันวาคม 2013

มาเลเซีย

 

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายอัับดุลลาตีฟ หมัดหมัน ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนดารุลอูลูม ได้นำคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน Sekolah Menengah Agama Nurul Islam ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม  และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียน Sekolah Menengah Agama Nurul Islam และชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น muzium padi,rumah kelahiran mahathir mohamad เป็นต้น ทำให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพต่อไป

(เพิ่มเติม…)

Share