ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60

Share

งานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2016

ชายแดนใต้

ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับเลือกเป็นตัวแทนในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนประจำจังหวัดสตูล ในการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ โดยทางโรงเรียนได้รับหน้าที่ในการจัดซุ้มนิทรรศการ และได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสร้างสรรค์

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ปัญหาสารเสพติด

(เพิ่มเติม…)

Share

นักเรียนชุมนุมจิตอาสาได้เข้าร่วมช่วยเหลือชุมชนที่ถ้ำพญาบังสา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ย่านซื่อ

19 มิถุนายน 2016

จิตอาสาอบตย่านซื่อ

Share

ยินดีต้อนรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

22 มกราคม 2016

1511_1287719101245693_6933225432913181524_n

Share

อบต.ย่านซื่อและอนามัยย่านซื่อ ได้จัดทีมงานผู้พิชิตยุงลาย มาทำการฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ฉีดยุงลาย

Share

อมรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู วันที่ 19 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อบรมครูมืออาชีพ          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ครูมืออาชีพและวิญญาณความเป็นครู” จัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีครูจากหลายโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูสอนตาดีกา หรือคณะครูที่สอนตามโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการอบรมครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

อำลาอาจารย์อารีฟีน กลับบ้านยังประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 9 ตุลาคม 2558

30 พฤศจิกายน 2015

อารีฟีน

Share

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หมู่บ้านย่านซื่อ วันที่ 3 กันยายน 2558

23 พฤศจิกายน 2015

บำเพ็ญย่านซื่อ

Share

โครงการจิตอาสาในการดูแลประคับประคอมจิตใจชุมชนในเครือข่ายตำบลฉลุง ตามวิถีมุสลิม วันที่ 25 สิงหาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2015

จิตอาสา

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้นำนักเรียนชายชั้นม.ปลายเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการดูแลประคับประคอมจิตใจชุมชนในเครือข่ายตำบลฉลุง ตามวิถีมุสลิม ประจำปีการศึกษา 2558 นำทีมโดย ครูยะหริด ยุติกา เพื่อศึกษาวิธีการอาบน้ำศพ การทำละหมาดศพ การต้ายำมุมศพ และการห่อหุ้มศพ ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงาน อบต.ฉลุงที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดีๆ ยาซากัลลอฮูคัยรอล 🙂

Share