เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018

Share

สรุปผลการแข่งขัน International Academic festival 2018 ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

15 กุมภาพันธ์ 2018

Share

#สรุปรายการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ ’60’ PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2017 วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

15 กุมภาพันธ์ 2018

Share

สรุปผลงานสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018

Share

สรุปผลงานศิลปหัตกรรม ประจำปี 2560

15 กุมภาพันธ์ 2018

 

Share

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

3 มกราคม 2018

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนชาย มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นายฮานีน สันนาหู
เบอร์ 2 นายธีรยุทร อุรามา
เบอร์ 3 นายอารัช แหละตี

ประธานนักเรียนหญิง มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นางสาวฟารีดา ไมมะหาด
เบอร์ 2 นางสาวฮาซานี หมาดปันจอร์
เบอร์ 3 นางสาววนิดา มันเละ
เบอร์ 4 นางสาวธนิตา หลงหลี

Share

เชิญร่วมงานมหกรรมภาษาและวิชาการ DLS’60

24 พฤศจิกายน 2017

Share

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน งาน จ.ภ.วิชาการ’59

27 มกราคม 2017

จภ 60

Share

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดมัลติมิเดียรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

7 ธันวาคม 2016

 

16174967_1195731633808307_5187559224383954247_n

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมิเดีย  รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ ในระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
๑. นายอารอฟัต พงศ์หลง
๒. นายฟาริก หลีเส็น
๓. นายบิหลั่น อุสนุน
นางสาวเจ๊ะมาดีนา กรมเมือง ครูผู้ควบคุม

Share

ร่วมรณรงค์ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

18 พฤศจิกายน 2016

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%8859_1092

Share