ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60

Share

DLS GAME 2016 กีฬาสีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

29 สิงหาคม 2016

กีฬาสีภายใน

ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน DLS GAME 2016

Share

โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13346624_1404811996203069_8452752892302144326_n

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13138889_1382049635145972_7255917760702628318_n

Share

แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58

19 มิถุนายน 2016

13012754_1365190133498589_7058272788454783277_n

Share

โครงการปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

12105803_968387676542705_3715036700278343097_n

Share

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

เรียนภาษาบาซิลกับครูต่างชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

19 มิถุนายน 2016

ภาษาบาซิล

Share

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ วันที่ 28 มกราคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ลูกเสือเดินทางไกล

Share

กิจกรรมลูกเสือ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

ลูกเสือ 19-11-58            กิจกรรมลูกเสือ ประจำสัปดาห์นี้มีการทำกิจกรรมหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ใผ่ โดยมีการให้นักเรียนศึกษาวิธีการหุงข้าวในแต่ละหมวดหมู่ และในหมู่แต่ละหมู่จะต้องทำการจัดหาไม้ฝืนมาทำการหุงข้าวเอง ช่วยให้นักเรียนได้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน

 

Share