เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2018

Share

ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60

Share

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัดสตูล วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559

29 สิงหาคม 2016

สชสตูล

ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการของโรงเรียนเอกชนประจำหวัดสตูล โดยทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศต่างๆมากมาย อาทิ เช่น
1. เต็นท์นิทรรศการ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. โต้วาที                ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3. เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
4. story telling      ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
5. spelling bee   ระดับม.ต้นและม.ปลาย    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
6. ท่องจำอัลกรุอาน ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
7. การสร้างเว็บด้วย web editor ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
8. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับ ม.1-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
9. ขับร้องอานาชีร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(เพิ่มเติม…)

Share

DLS GAME 2016 กีฬาสีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

29 สิงหาคม 2016

กีฬาสีภายใน

ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน DLS GAME 2016

Share

โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13346624_1404811996203069_8452752892302144326_n

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13138889_1382049635145972_7255917760702628318_n

Share

แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58

19 มิถุนายน 2016

13012754_1365190133498589_7058272788454783277_n

Share

โครงการปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

12105803_968387676542705_3715036700278343097_n

Share

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ บ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล

19 มิถุนายน 2016

ค่ายคุณธรรม

Share

เรียนภาษาบาซิลกับครูต่างชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

19 มิถุนายน 2016

ภาษาบาซิล

Share