การแข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน จังหวัดสตูล วันที่ 21 กันยา่ยน 2558

30 พฤศจิกายน 2015

กีฬาเปตอง            ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 โรงเรียนดารุลอูลูมได้ส่งนักเรียนเข้ารับการแข่งขันกีฬาเปตอง ในระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้คว้ารางวัลมา 2 ถ้วย คือ ชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และทีมหญิง ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 

Share

อุ่นเครื่องฟุตซอล #เชื่อมสัมพันธไมตรีบ้านไกล้เรือนเคียง ก่อนลงสนามจริง 24 สิงหาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2015

อุ่นเครื่อง

Share

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สพฐ. ครั้งที่ 16

6 พฤษภาคม 2015

กีฬาสพฐ

Share

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองที่ได้รับรางวัลเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด

5 กันยายน 2014

กีฬาเปตอง

Share

กิจกรรมกีฬาสีชะส์บานเกมส์ 2014 กีฬาสีสร้างคนดี ปีการศึกษา 2557

5 กันยายน 2014

ชะบานเกม57

โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีชะส์บานเกมส์ 2014 กีฬาสร้างคนดี ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 โดยแยกนักเรียนหญิงจัดการแข่งขันในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 และนักเรียนชายในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง และเ้ข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างมีความสุข

(เพิ่มเติม…)

Share

โครงการจัดสร้างสนามฟุตซอลเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติดไม่หลงผิดในส่งไม่ดี มีพลังร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2556

24 ธันวาคม 2013

ฟุตซอล

                    โรงเรียนดารุลอูลูมได้เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนเอกชนที่ได้รับสนามฟุตซอล จากรมว.ศธ. ณ โรงยิมเนเซียมของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  และทางโรงเรียนก็ได้จัดโครงการจัดสร้างสนามฟุตซอลเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติดไม่หลงผิดในส่งไม่ดี มีพลังร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ หอพักชายโรงเรียนดารุลอูลูม

(เพิ่มเติม…)

Share

กีฬาปอเนาะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2556

24 ธันวาคม 2013

994407_738996552795065_86466998_n

 

วัน ที่ 3 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยโรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรม “ปอเนาะสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด”  ครั้งที่ 4 ณ หอพักนักเรียนชายโรงเรียนดารุลอูลูมขึ้น โดยมีนักเรียนจำนวน 90 คน   ซึงมีครูรุชดี หมัดหมัน ผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เปิดพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

ชะอ์บานเกมส์ SHABAN GAMES 1434 ปีการศึกษา 2556

21 ตุลาคม 2013

11

 

เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2556 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดโครงการกีฬาสีภายใน”วัยใสไม่มุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 2-3 กันยายน 2556  เป็นวันกีฬาผู้ชาย และวันที่ 4-5 กันยายน 2556 เป็นวันกีฬาผู้หญิง ณ สนามโรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งการจัดกีฬาครั้งนี้เปรียบเสมือนกับการสร้างความรู้รัก และสามัคคีกันในหมู่ชาวดารุลอูม

(เพิ่มเติม…)

Share

งานชุมนุมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

29 สิงหาคม 2013

255

           ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 สำนักงานการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนดารุลอูลูมก็ได้นำนักเรียนไปเข้าการจัดชุมนุมในครั้งนี้ด้วย นับว่าได้รับประโยชน์มากมายอย่างยิ่งจากการจัดงานในครั้งนี้

(เพิ่มเติม…)

Share

ชะอฺบาน เกมส์ ปี 2555

24 กรกฎาคม 2012

                       เมื่อวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2555 “โรงเรียนดารุลอูลูม”ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น โดยวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 เป็นวันกีฬาผู้ชาย และวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2555 เป็นวันกีฬาผู้หญิง ณ สนามโรงเรียนดารุลอูลูม ซึ่งการจัดกีฬาครังนี้เปรียบเสมือนกับการสร้างความรู้รัก และสามัคคีกันในหมู่ชาวดารุลอูม

Share