การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561

3 มกราคม 2018

ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนดารุลอูลูม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียนชาย มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นายฮานีน สันนาหู
เบอร์ 2 นายธีรยุทร อุรามา
เบอร์ 3 นายอารัช แหละตี

ประธานนักเรียนหญิง มีผู้เข้าร่วมสมัครดังนี้
เบอร์ 1 นางสาวฟารีดา ไมมะหาด
เบอร์ 2 นางสาวฮาซานี หมาดปันจอร์
เบอร์ 3 นางสาววนิดา มันเละ
เบอร์ 4 นางสาวธนิตา หลงหลี

Share

ค่ายอาเซียนสัญจร ณ โรงเรียนสตูลศันติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

27 มกราคม 2017

ค่ายอาเซียน 26-1-60

Share

ร่วมรณรงค์ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

18 พฤศจิกายน 2016

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%8859_1092

Share

งานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2016

ชายแดนใต้

ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้รับเลือกเป็นตัวแทนในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนประจำจังหวัดสตูล ในการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเพื่อการศึกษา และมีงานทำ จังหวัดชายแดนใต้ โดยทางโรงเรียนได้รับหน้าที่ในการจัดซุ้มนิทรรศการ และได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสร้างสรรค์

(เพิ่มเติม…)

Share

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัดสตูล วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559

29 สิงหาคม 2016

สชสตูล

ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการของโรงเรียนเอกชนประจำหวัดสตูล โดยทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศต่างๆมากมาย อาทิ เช่น
1. เต็นท์นิทรรศการ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. โต้วาที                ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
3. เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
4. story telling      ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
5. spelling bee   ระดับม.ต้นและม.ปลาย    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
6. ท่องจำอัลกรุอาน ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
7. การสร้างเว็บด้วย web editor ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
8. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับ ม.1-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
9. ขับร้องอานาชีร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(เพิ่มเติม…)

Share

DLS GAME 2016 กีฬาสีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

29 สิงหาคม 2016

กีฬาสีภายใน

ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนดารุลอูลูมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน DLS GAME 2016

Share

โครงการรอมฏอนที่รัก “รอมฏอน + ความดี” 2 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13346624_1404811996203069_8452752892302144326_n

(เพิ่มเติม…)

Share

กิจกรรมค่ายไออุ่นจากพี่สู่น้อง วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

13138889_1382049635145972_7255917760702628318_n

Share

แสดงความยินดีกับนายนพดล มรรคาเขต ในการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใน สู่ใจใต้” ปี 58

19 มิถุนายน 2016

13012754_1365190133498589_7058272788454783277_n

Share

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง “สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่นักเรียนและเยาวชน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านซื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2559

19 มิถุนายน 2016

ปัญหาสารเสพติด

(เพิ่มเติม…)

Share